cung cấp tài sản thế chấp
≈$0.00
Đặt vòng lặp
x
1x
mượn tổng hợp
khả năng chịu trượt
 • giới hạn tổng hợp0
 • yếu tố sức khỏe00
 • không có vị trí
  Bản tóm tắt
  APY ước tính-
  vòng lặp của bạn1.00x
  • Tổng tiền gửi$0.00$0.00
  • Tổng synth đã mượn$0.00$0.00
  • Phí số dư tổng hợp
   -